Dzięki właściwemu wyposażeniu zakładu w urządzenia i maszyny oferujemy:

  • toczenie
  • frezowanie
  • wiercenie